22-11-2023 Laatste nieuws 👍 over energietoeslag - afrekening stookkosten - Compensatie Blok✔️ - prognose -

2024 soest WOZ  verwachting; t.o.v. vorig jaar + 5,- tot 10,- is plus 15,-
Riool en afval voor 1 persoon +46,- voor 2p huishouden + 51,-
GBLT is +15,- tot + 20,- 
WOZ 2023 pas eind maart 2024 bekend, Soest heeft vertraging/verschuiving met aanslag gemeentelijke belastingen, 1 maand later, betalen in termijnen wordt ook later (wordt april t/m december).
 
26-3-2024 Aanslag WOZ bekend..lees verder. 

Let op! Rond de jaarwisseling (vanaf 30-12 tot een paar dagen na) wordt de papier container afgesloten, dit ter voorkoming van brand i.v.m. vuurwerk overlast, dit is in opdracht van de gemeente en geldt voor heel Soest, de PMD container blijft open.

25-12-2023 BRUIN WATER Op de vroege ochtend van eerste kerstdag sprongen in Soest drie waterleidingen op verschillende plekken. Vandaar dat half Soest, ook Haverweerd, tussen 10 en 13 uur last hadden van bruin water uit de kraan.

22-11-2023 Laatste nieuws 👍 over energietoeslag - afrekening stookkosten - Compensatie Blok✔️ - prognose -

25-08-2023 GFT container wordt 1 september in gebruik genomen. LET OP;
U dient uw pas te activeren op https://www.rmn.nl/formulieren/aanmelden/
RMN zorgt ervoor dat de reeds ontvangen milieupas binnen vijf werkdagen ook geactiveerd is voor de GFT container bij u in de buurt.
Zie ontvangen brief voor andere mogelijkheden activeren pas.

20-07-2023 De gemeente Soest wil de speelplek renoveren en helaas de vijver veranderen in een groene wadi.
Teken de petitie op het mededelingenbord als u ook vindt dat de vijver moet blijven!
Jammer dat ze het zo moeilijk maken om meer informatie te vinden... maar toch iets gevonden... Binnenkort komt hier meer info:
https://www.denkmeeover.nl/speelplekken+gemeente+soest/koningsweg++haverweerd/default.aspx
Groene wadi is vergelijkbaar met de groenstrook met greppel tussen Dalweg en flats Haverweerd en De Akkeren.
Las in krant dat reden vissterfte was, ik zie zelden dode vissen. De vijver zou lek zijn, ja sinds baggeren in 2010 en met grijper leegscheppen gingen ze door de bodem en trokken de matten kapot, link filmpje 2010
Reacties omwonenden; jammer... wat een achteruitgang... nog meer overlast door hangjongeren, afbraakbeleid,
Teken de petitie op het mededelingenbord als u ook vindt dat de vijver moet blijven!

30-10-2023 Laatste nieuws over energietoeslag 2023

Afrekening (blok)verwarming over 2022 en verderop prognose 2023
Voor 2022 kwam het ongeveer neer op vast bedrag van 250,- en per eenheid 0,137 resultaat;
(deze bedragen kunnen afwijken afhankelijk van 2, 3, 4 of 5 kamers), berekening 4 kamer 81 M2
Had je op je techem afrekening over 2022
   bijvoorbeeld totaal ... eenheden is dit ongeveer het  € ...,.. bedrag.
Bij een verbruik van  250 eenheden een jaarbedrag van € 290,-
Bij een verbruik van  500 eenheden een jaarbedrag van € 317,-
Bij een verbruik van 1000 eenheden een jaarbedrag van € 385,-
Bij een verbruik van 1500 eenheden een jaarbedrag van € 445,-
Bij een verbruik van 2000 eenheden een jaarbedrag van € 522,-
Bij een verbruik van 2500 eenheden een jaarbedrag van € 590,-
Bij een verbruik van 3000 eenheden een jaarbedrag van € 658,-

Prognose 2023 Let op dit is een VERWACHTING!!!!!
Ik heb wat zitten rekenen en schrok van deze verwachting, daar de gasprijs is 4,7 x zo hoog is, exclusief prijsplafond is dit de verwachting;

Voor 2023 komt het ongeveer neer op vast bedrag van 295,- en per eenheid 0,680
Met compensatie mogelijk ongeveer vast bedrag van 295,- en per eenheid 0,524
Prognose over 2023 Let op dit is een VERWACHTING!!!!!
Heb je op je techem afrekening over 2023 straks
   bijvoorbeeld totaal ... eenheden is dit verwacht  € ...,..? bedrag, zie verderop compensatie
Bij een verbruik van  250 eenheden verwacht jaarbedrag € 460,-
Bij een verbruik van  500 eenheden verwacht jaarbedrag € 620,-
Bij een verbruik van 1000 eenheden verwacht jaarbedrag € 948,- 
Bij een verbruik van 1500 eenheden verwacht jaarbedrag € 1275,- 
Bij een verbruik van 2000 eenheden verwacht jaarbedrag € 1603,- 
Bij een verbruik van 2500 eenheden verwacht jaarbedrag € 1931,- 
Bij een verbruik van 3000 eenheden verwacht jaarbedrag € 2258,- 
Ik hoop dat ik een rekenfout gemaakt heb want met deze bedragen wordt het onbetaalbaar!
Deze bedragen zijn exclusief compensatie blokverwarming. 
Het is inmiddels bekend dat er compensatie komt maar hoeveel? Tot max. 1063,21 ?

5-4-2024 Zoals het er nu uit ziet krijgt iedereen terug.
Uit de rekenmodule die gebruikt is blijkt mensen met een laag verbruik te benadelen, want hoe meer je verbruikt hebt hoe meer je terug krijgt.... het is wat het is denk ik....

De totale compensatie is gebruikt en verrekent met de gasprijs en onderhoudskosten, hierdoor ontstond negatief bedrag en dat x aantal eenheden en dat krijg je terug. Dus hoe meer je verbruikt heb hoe meer je terug krijgt.

29-10-2023 De compensatie blokverwarming wordt max. 1063,21 en wordt verrekend met uw afrekening in juni 2024, er is beloofd de afrekening z.s.m. te verrekenen, eerder dan juni 2024, ?maart? (aan dit opgepikte bericht kunnen geen rechten ontleend worden).

Het blijft raadzaam minder te stoken, trek extra trui aan, warme sloffen, een behaaglijk gevoel begint bij warme voeten!

Het goede nieuws is ook dat er voor 2024 een nieuw contract is voor gas, gas van 1,20 ex. naar 0,645 excl, 3 jaar vast. Elektra naar 17 en 14 cent.
Al deze tarieven zijn exclusief energiebelasting en btw

Pallas-Vesta 2024-2026 2023 2022 2021
Elektra - normaal KWh 0,1720 0,3880 0,0955 0,0486
Elektra - Dal KWh 0,1390 0,2863 0,0800 0,0379
Gas per M3 0,645 1,2076 0,2525 0,1666


Actueel energietoeslag 2023 - afrekening stookkosten - compensatie✔️ - prognose -

Compensatie Blokverwarming ✔️

5-4-2024 Zoals het er nu uit ziet krijgt iedereen terug.
Uit de rekenmodule die gebruikt is blijkt mensen met een laag verbruik te benadelen, want hoe meer je verbruikt hebt hoe meer je terug krijgt.... het is wat het is denk ik....

De totale compensatie is gebruikt en verrekent met de gasprijs en onderhoudskosten, hierdoor ontstond negatief bedrag en dat x aantal eenheden en dat krijg je terug. Dus hoe meer je verbruikt heb hoe meer je terug krijgt.


Bron https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-tegemoetkoming-aan-voor-de-energiekosten-bij-een-blokaansluiting
Voorwaarden voor tegemoetkoming blokwarmte en blokelektriciteit
1 van de voorwaarden (ergens halverwege);
De prijs die u via een vast contract voor blokwarmte betaalt, ligt niet voor het hele jaar 2023 vast onder de maximale prijs van het prijsplafond voor energie.
In het contract van onze VvE Pallas Vesta is de gasprijs € 1,20 *  excl. Het prijsplafond staat op € 1,45
* Indien die 1,20 excl. energie belasting is dan wordt 1,20 + 0,60= 1,80 afgerond naar 1,45

Het is inmiddels bekend dat er compensatie komt maar hoeveel? Tot max. 1063,21 ?
29-10-2023 De compensatie blokverwarming wordt max. 1063,21 en wordt verrekend met uw afrekening in juni 2024, er is beloofd de afrekening z.s.m. te verrekenen, eerder dan juni 2024, ?maart? (aan dit opgepikte bericht kunnen geen rechten ontleend worden).


Energietoeslag 2023 👉 uitbetaling restant rond 22 november 2023.
17-11-2023 Uitbetaling Automatisch indien;

  • Had u op 1 oktober 2023 een periodieke uitkering van BBS dan ontvangt u in november de energietoeslag automatisch op uw rekening;

  • Heeft u de energietoeslag 2022 ontvangen dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor de energietoeslag 2023. Wij controleren of u aan de nieuwe voorwaarden voldoet.  Weten wij zeker dat u aan die voorwaarden voldoet dan ontvangt u de energietoeslag 2023 in november automatisch op uw rekening.

  • Aanvragen
    Inwoners met een laag inkomen die de energietoeslag 2023 niet automatisch hebben ontvangen of de energietoeslag niet eerder hebben ontvangen, kunnen vanaf 1 december een aanvraag indienen.
    Het aanvraagformulier vindt u vanaf 29 november op de website. https://www.bbsuo.nl/over-bbs/nieuws/eenmalige-energietoeslag

17-11-2023 Nieuwe aanvragen zijn vanaf 1 december mogelijk. 
Heeft u de energietoeslag 2022 ontvangen of heeft u op 1 oktober 2023 een periodieke uitkering van BBS dan hoeft u geen aanvraag energietoeslag 2023 te doen. Komt u nog steeds in aanmerking dan krijgt u de energietoeslag rond 22 november automatisch uitbetaald.
Zie bbs voor meer info aanvraag/uitbetaling  https://www.bbsuo.nl/over-bbs/nieuws/eenmalige-energietoeslag

5-10-2023 De wet is goedgekeurd in 1e kamer, de gemeente zal regels opstellen voor nieuwe aanvragen en als het goed is het restant uitbetalen aan mensen die al een deel ontvangen hebben.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/10/03/wet-energietoeslag-2023-aangenomen

22-9-2023 De wet is goedgekeurd, de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 26 september 2023 het wetsvoorstel.... gedaan... gevolg:
27-9-2023 De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk, dit betekent dat ze het z.s.m. zonder debat GOEDKEUREN en wel op 3 OKTOBER ! GOEDGEKEURD 3-10-2023
Zodra de wet ook goedgekeurd is 1e kamer zal de gemeente regels opstellen voor nieuwe aanvragen en restant uitbetalen aan mensen die al een deel ontvangen hebben... Volg voortgang 1e kamer

jan-2023 Kreeg u in 2022 een energietoeslag van gemeente Soest of Baarn!

Soest en Baarn gaan voor 2023 al deel uitbetalen, eind februari € 250,- en eind april € 250,- u hoeft niks aan te vragen wanneer u vorig jaar ook kreeg.
* Betalingen voor inwoners van Baarn en Soest *
Omdat veel inwoners nu geconfronteerd worden met hoge energielasten, hebben de gemeenten Baarn en Soest besloten om toch al eerder een deel van de energietoeslag 2023 uit te keren. Inwoners van Baarn en Soest die in 2022 ook al een energietoeslag ontvingen, krijgen eind februari en eind april een bedrag van € 250,-, dus in totaal € 500,-. U krijgt dit automatisch uitbetaald indien u vorig jaar ook kreeg.

5-9-2023 de wet is herzien en ingediend bij de 2e kamer op 19-7-2023
Wordt na zomerreces (
5 sept.) behandeld. Is behandeld en niet afgewezen.
12-9 De volgende stap is de procedure vergadering op 12 sept., geen bijzonderheden.
13-9 Plenair debat er zijn moties ingediend...   daarna volgt stemming op 21 sept 23:30 uur..... 
21-9-2023 20:30  uitslag stemming: De wet is AANGENOMEN...: Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen in 2023 eenmalig 1300 euro energietoeslag aanvragen. Gemeenten beoordelen of iemand in aanmerking komt. In het wetsvoorstel is ook een regeling opgenomen voor uitwonende studenten met een aanvullende beurs. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 400 euro via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 
22-9 Daarna moet de wet nog door de eerste kamer..     ppff langdradiger kunnen ze het niet maken... maar ook daar wordt goedkeuring verwacht! Medio oktober?  Volg voortgang 1e kamer
22-9-2023 LAATSTE NIEUWS De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 26 september 2023 het wetsvoorstel.
Zodra de wet ook goedgekeurd is 1e kamer zal de gemeente regels opstellen voor nieuwe aanvragen en restant uitbetalen.
Informatie over uitbetaling van het overige deel verwacht na eind oktober, ex minister Schouten beloofde op 13-9 voor einde van dit jaar (voor nieuwe aanvragen), .... voor Soest zie ook :  https://www.bbsuo.nl/over-bbs/nieuws/eenmalige-energietoeslag
Daar staat/stond: Om de eerste helft van 2023 te overbruggen hadden gemeenten al de mogelijkheid de energietoeslag van 2022 te verhogen met een bedrag van € 500. Gemeenten die hier gebruik van hebben gemaakt, kunnen dit jaar nog € 800 uitkeren. 
Dus ze mochten betalen maar veel/alle gemeentes wachten op kamer besluit 21 sep.?. dan nog 1e kamer.

Energietoeslag 2022 voor mensen met een laag inkomen, lees hier of je er recht op hebt en hoe je de aanvraag kunt indienen.
De energietoeslag 2022 is verhoogd van 800,- naar 1300,-. Die extra 500,- wordt z.s.m. uitbetaald, in ieder geval voor 1-10-2022, indien je de 800,- al ontvangen hebt dan volgt de 500,- automatisch.
Het kabinet heeft de energietoeslag verlengt, de energietoeslag 2023 is € 1300,- .
Er komt geen toeslag voor 2024, mogelijk meer huurtoeslag...... of ???
Voor Baarn, Bunschoten, Soest. https://www.bbsuo.nl/over-bbs/nieuws/eenmalige-energietoeslag

Zie ook Energie besparen - Energie tarieven en overstap - Van het gas af - Glasvezel goedkoop -

24-2-2023 00:20 uur Grote stroomstoring Soest. Zo te zien was heel Soest donker, het begon ergens rond 00:20 en rond 04:44 uur was er weer stroom. Oorzaak defecte kabel, bron Stedin.

Daar deze stroomstoring langer dan 4 uur duurde heeft u recht op een vergoeding van 35,- U ontvangt een brief van Stedin, ga naar www.stedin.net/iban  vul binnen 2 weken de gegevens uit brief en uw bankrekeningnummer in en u ontvangt binnen 6 weken de vergoeding! 🤑
+ Opmerking, u zou de brief binnen 6 weken na de storing moeten ontvangen! Niet iedereen ontvangt 1e brief, uw rekeningnummer wordt dan opgevraagd via uw leverancier, u ontvangt dan alleen brief 2 rond 24 maart over toekenning!
Brief 1 was rond 15-3-2023, brief 2 aankondiging uitbetaling op 24-3-2023, uitbetaling 29-3-2023. 😃

 

 

21-3-2023  Vooraankondiging  Ziggo verhoogd de snelheden per 1-5-2023 
en   extreme prijsverhoging 9% per 1-7-2023  
Snelheden maar vooral tarieven extreem omhoog lees verder  

 

Naar ouder Nieuws archief 2021-2010

Naar boven


Terug naar website Home   Terug naar boven   Terug naar boven   Contact     youtube.png   Joomla 5.1.2 Webdesign & Hosting  HostingBy.nl 
  Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden!